23 dec 2015

Workshop 'Mijn lijf en ik': een intieme ontmoeting

door TBW
Transgendergroep Nijmegen

Op zaterdag 9 december gaf het Trans & Bloot Weekend de workshop 'Mijn lijf en ik' bij Transgendergroep Nijmegen. Met 13 deelnemers werd het een intieme ontmoeting over gender en identiteit. De middag heeft de deelnemers weer nieuwe inzichten opgeleverd, en dat was precies de bedoeling!

We begonnen de dag met een voorstelrondje. Daaruit bleek dat de deelnemers een divers scala vertegenwoordigden: er waren transmannen, transvrouwen, mensen die zich niet in de binaire indeling herkennen en partners.

De eerste sessie had als thema “trans* & identiteit”. We hebben gesproken over hoe lang het thema trans al in onze levens speelt en hoe we onze gender ervaren. Vervolgens kwamen we op het onderwerp welke rol het trans* of niet-binair zijn in ons dagelijks leven speelt. En in welke mate lopen we dagelijks tegen belemmeringen en grenzen aan? Verder hebben we nog onze positieve ervaringen gedeeld.
Ook hier kwam de diversiteit van de deelnemers naar voren: sommige mensen waren door hun transitie alles en iedereen kwijtgeraakt. Voor anderen was het een intense en interessante periode van hun leven. Weer anderen waren vooral gefascineerd door androgynie en niet-binairiteit. Het blijft bijzonder om alle verschillende verhalen te horen.

Na deze sessie was het tijd voor een lunch, maar ondertussen gingen de gesprekken onderling gewoon door.

Na de lunch begon de tweede sessie met als thema “zijn & lichaam”. We hebben eerst onze lichamen wakker gemaakt door op elkaars ruggen te kloppen. Dat leverde eerst wat gegiechel op, maar langzaam ging toch iedereen serieus aan de slag. Vervolgens zijn we gaan zitten en hebben we ons geconcentreerd op onze ademhaling. Met aandacht ademhalen is een goede manier om je bewuster te worden van je lichaam.
Daarna hebben we onze persoonlijke ruimte verkend. Ieder mens heeft een eigen ruimte: de gemiddeld 1,5 meter die mensen bijvoorbeeld bij de bushalte uit elkaar staan. We hebben met deze ruimte gespeeld door te voelen en door de ruimte te lopen. Voor veel mensen was dit verhelderend!

Omdat we tijdens de eerste sessie en de lunch wat uitgelopen waren, moesten we de tweede sessie een beetje inkorten. Daardoor kwam deze sessie minder uit de verf dan de bedoeling was. Dat doen we een volgende keer dus anders.

We hebben de middag afgesloten met een aantal stellingen over gender en identiteit. Deze leverden mooie gesprekken op.

We kijken al met al tevreden op deze workshop terug: het was weer een heel interessante en leerzame dag! Na afloop hebben we tijdens de borrel nog gezellig zitten napraten met elkaar.

Tags: 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.