Aanmelding donateur

Iedereen die Stichting Transman een warm hart toedraagt, kan donateur worden. Met uw bijdrage steunt u onze organisatie en maakt u onze activiteiten mede mogelijk.

De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 17,50 voor individuele donateurs en € 35,00 voor organisaties. Het donateurschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende jaar opzegt. Opzeggen kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail.

Ja, ik word ook donateur van Stichting Transman!!

 
1 Start 2 Complete
Als u het niet eens bent met een afschrijving door Stichting Transman, dan kunt u het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving -zonder opgaaf van reden- terugvorderen.
Als u meer dan de minimale bijdrage wilt betalen, dan kunt u dat hier aangeven.
Uw steun is mogelijk fiscaal aftrekbaar, omdat Stichting Transman erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als het totaal van uw donaties en giften (aan alle goede doelen bij elkaar) in een jaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt, kunt u deze giften aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.
Sommige zorgverzekeringen vergoeden de contributie van een patiëntenvereniging via hun aanvullende verzekering. Stichting Transman is lid van Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, wat vaak een voorwaarde is voor deze vergoeding.
We zullen in principe digitaal communiceren, maar het zou kunnen zijn dat we bij gelegenheid papieren post versturen.