Doelstelling

Visie

Door middel van belangenbehartiging, voorlichting en activiteiten wil Stichting Transman bijdragen aan een gelijkwaardige en vanzelfsprekende deelname aan de maatschappij van transmannen, hun partners en andere naasten. Enerzijds willen we de samenleving duidelijk maken dat transmannen gewone mannen zijn, zij het met een bijzondere achtergrond. Anderzijds willen we transmannen, hun partners en andere naasten handreikingen bieden die hun emancipatie en empowerment vergroten, zodat ze beter voor hun eigen belangen kunnen opkomen.

Missie

Stichting Transman streeft naar een geëmancipeerde samenleving, waarin transmannen, hun partners en andere naasten volwaardig deelnemen op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Doel

Stichting Transman streeft naar een genderdiverse samenleving en de emancipatie van transgendere mensen en hun omgeving in het algemeen, en van transmannen en hun partners in het bijzonder.

Doelgroep

Stichting Transman zet zich in voor alle mensen geboren met een vrouwelijk lichaam, die zich daar niet helemaal of helemaal niet in thuisvoelen, van alle leeftijden en in alle stadia van een eventuele transitie, op hun omgeving in het algemeen en op hun partners in het bijzonder.