Doelstelling

Missie

Stichting Transman streeft naar een geëmancipeerde samenleving, waarin trans mannen, hun partners en andere naasten volwaardig en vanzelfsprekend deelnemen op basis van gelijke rechten, gelijke plichten en gelijke kansen.

Visie

Stichting Transman wil op landelijk niveau bijdragen aan een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij van trans mannen, hun partners en andere naasten. Enerzijds wil de stichting trans mannen, hun partners en andere naasten handreikingen bieden die hun emancipatie en empowerment vergroten, zodat ze beter voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Anderzijds wil Stichting Transman de samenleving duidelijk maken dat trans mannen gewoon mannen zijn, zij het met een bijzondere achtergrond.

Dit wil de stichting bereiken door:

 • ontmoeting en activiteiten
 • voorlichting, training en informatie
 • belangenbehartiging en vergroting van zichtbaarheid

Doelgroep

De doelgroep van Stichting Transman is:

 • Mensen geboren met vrouwelijke geslachtskenmerken en deze ervaren als niet helemaal of helemaal niet passend bij hun genderidentiteit:
  • van alle leeftijden
  • binair en non-binair
  • in alle stadia van een eventuele sociale transitie en medische behandeling
 • Hun partners