ANBI-gegevens

Hieronder vind je de gegevens die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren.

Naam van de instelling

Stichting Transman

Fiscaal nummer/RSIN

822 288 448

Contactgegevens van de instelling

Stichting Transman
Postadres: Dommel 63, 3961 HS Wijk bij Duurstede
Telefoon: 06 83 39 34 82
E-mail: info@transman.nl

Doelstelling van de ANBI

Door middel van belangenbehartiging, voorlichting en activiteiten wil Stichting Transman bijdragen aan een gelijkwaardige en vanzelfsprekende deelname aan de maatschappij van transmannen, hun partners en andere naasten. Enerzijds willen we de samenleving duidelijk maken dat transmannen gewone mannen zijn, zij het met een bijzondere achtergrond. Anderzijds willen we transmannen, hun partners en andere naasten handreikingen bieden die hun emancipatie en empowerment vergroten, zodat ze beter voor hun eigen belangen kunnen opkomen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 2019 zullen onze activiteiten weer in te delen zijn in de volgende categorieën:

  • Ontmoeting
  • Voorlichting
  • Belangenbehartiging
  • Wederopbouw organisatie

Lees hier het Beleidsplan Stichting Transman 2018 (pdf).

De functie en de namen van de bestuurders

  • Voorzitter: Jochem Verdonk
  • Algemeen bestuurslid: Eus van der Grift
  • Algemeen bestuurslid: Alex van der Pol

Beloningsbeleid

Bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers aan de klankbordgroep ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen uitsluitend daadwerkelijk gemaakte reis- en andere onkosten declareren.

Stichting Transman heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lees hier het Jaarverslag en jaarrekening Stichting Transman 2017 (pdf).

Financiële verantwoording

Lees hier het Jaarverslag en jaarrekening Stichting Transman 2017 (pdf).