Over ons

Stichting Transman behartigt de belangen van transmannen en hun partners, geeft voorlichting en organiseert ontmoetingsactiviteiten.

Stichting Transman richt zich op alle mensen geboren met een vrouwelijk lichaam, die zich daar niet helemaal of helemaal niet in thuisvoelen, van alle leeftijden en in alle stadia van een eventuele transitie, op hun omgeving in het algemeen en op hun partners in het bijzonder.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Transman bestaat uit:

  • Voorzitter: Jochem Verdonk
  • Algemeen bestuurslid: Eus van der Grift
  • Algemeen bestuurslid: Alex van der Pol

Klankbordgroep

Het bestuur wordt bijgestaan door een klankbordgroep, met wie het bestuur een paar keer per jaar overlegt. De klankbordgroep adviseert het bestuur over voorgenomen beleid en activiteiten, én helpt met brainstormen over nieuw beleid en activiteiten.

Privacybeleid

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet, heeft Stichting Transman het privacybeleid aangescherpt. U kunt het hier downloaden, en onderaan elke pagina op deze website.